Simulátor sítě IT Sharkie

Program IT Sharkie Academy

Program IT Sharkie Academy nabízí kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a připravené lekce v oblasti ICT. K výuce je využíván trenažér IT Sharkie, který simuluje zjednodušený model internetu. Program je určen pro pedagogy středních škol, kteří získají revoluční didaktickou pomůcku IT Sharkie a moderní podklady k výuce. Zkušenosti jsou zprostředkovány odborníky v technické i didaktické oblasti prostřednictvím nejmodernějších vzdělávacích technologií. Cílem programu je přispět k implementaci kvalitního digitálního vzdělávání na středních školách, pomoci vzdělávacím institucím, učitelům a žákům získat digitální dovednosti a osvojit si strategie učení.

IT Sharkie

Nabízíme autonomní komplexní výukové prostředí pro ICT

Jsme vzdělávací centrum při ČVUT

Simulátor IT Sharkie

Simulátor IT Sharkie je kompaktní HW a SW systém se zjednodušeným modelem internetu. Skládá se z osobního počítače (PC), routeru (směrovače) a serveru. Každá součást simulátoru vykonává určenou funkci: osobní počítač slouží ke správě systému, směrovač (router) vytváří síť a server ukládá data.

Jako PC a server je zde použit malý kompaktní jednodeskový počítač Raspberry Pi 3 Model B+. Tento malý počítač dnes disponuje značným výkonem při malých rozměrech. Router neboli česky směrovač je založen na MikroTik hAP ac2. Routery MikroTik jsou malé kompaktní a disponují řadou funkcí.

Všechny komponenty jsou propojeny Ethernetovými kabely twisted-pair. Na zadním panelu IT Sharkie jsou k dispozici konektory pro připojení periferních zařízení (HDMI pro připojení monitoru, USB pro myš a klávesnici), ethernetový port pro připojení dalšího simulátoru IT Sharkie a konektor napájení 12 V.

Výhody

Simulátor IT Sharkie je navržen tak, aby bylo možno se seznámit se základy tvorby sítí, s pravidly bezpečného chování v síti a pomáhá uživatelům vizuálně sledovat provoz jednoduché sítě a pochopit funkci jejích komponent.

  • Všechny vzdělávací zdroje jsou uloženy na simulátoru, který je přístupný bez připojení k Internetu.
  • V případě nesprávných nastavení je možné resetovat pouze vypnutím a opětovným zapnutím PC, serveru nebo routeru.
  • Obecně platí, že simulátor IT Sharkie je kompaktní, jednoduché a snadno použitelné
    zařízení, které, se stane nepostradatelným pomocníkem při osvojování si základů práce se síťovými technologiemi.